Som din coach är vi här för att följa med dig på din resa till ett bättre välmående en mer hållbar du!

Tillsammans kommer vi att utforska hur ditt sinne fungerar och hur det påverkar ditt dagliga liv. Genom ärliga samtal och praktiska övningar kommer jag att stötta dig när du försöker förstå dina tankar och känslor, och hjälpa dig att hantera dem på ett sätt som känns rätt för dig.

Vår styrka ligger i att hjälpa dig att se hur tankar och känslor påverkar ditt beteende. Vi kommer att utforska hur positiva tankar och glädje kan översättas till positiva handlingar, och hur negativa tankar kan göra det svårare att vara den du vill vara.

En av våra huvuduppgifter som coach är att hjälpa dig att bli din egen dirigent över ditt sinne. Vi kommer att stötta dig i att aktivt välja positiva tankar och hantera känslor på ett hälsosamt sätt. Genom att förstå hur ditt sinne fungerar, kommer du att kunna forma en livsupplevelse som känns mer i balans och i linje med det du vill uppnå.

OM VÅR COACHING

Vi använder modellen Kärnstark som en grundläggande princip, och den binder ihop sinne, näring och rörelse till en helhet.

Tillsammans kommer vi att identifiera mönster och arbeta med praktiska tekniker för att gradvis omprogrammera ditt undermedvetna, så att det stöder de mål och det välmående du strävar efter.

Vi välkomnar dig till en resa av självupptäckt och tillväxt, där du kommer att spela huvudrollen. Det är viktigt att du får möjligheten att göra de förändringar som känns mest meningsfulla för dig just nu. Jag som din coach kommer att vara din guide och din partner när vi tillsammans skapar en väg mot djupgående välbefinnande och positiva förändringar i ditt liv.

TESTIMONIALS

Såhär säger tidigare coachingklienter

  • “I en jobbig livssituation för mig var det bra att få prata med någon utomstående för att ge mig nya tankar och insikter. Vi har pratat om saker, som jag inte direkt skulle tagit upp med någon annan, vilket har varit både tryggt och utvecklande för mig.”
  • “Att tänka på att vända en arbetslöshet till något positivt och att lyssna till mig själv mera. Min coach har kommit med idéer och tankar kring att starta eget företag, som jag tar med mig.”
  • “Att jag duger som jag är.”
  • “Du har hjälpt mig att öppna nya dörrar”
  • “Jag har tagit tag i mitt liv till att skapa förändring till det bättre”