Hållbart ledarskap handlar om att hitta balansen mellan att driva resultat och ta hand om människor.

Det innebär att bygga en företagskultur där alla känner sig uppmuntrade, respekterade och inspirerade. En hållbar ledare förstår vikten av att balansera ekonomiska framsteg med välbefinnande hos sina medarbetare.

Men för att vara en hållbar ledare behöver vi börja med oss själva. Det handlar om att utveckla förmågan att känna inre trygghet, oavsett vilka utmaningar vi möter. Att vara en pålitlig ankarpunkt för oss själva, oavsett var vi befinner oss i vårt eget självledarskap.

Förstå att det är helt okej att ibland känna att vi har mycket att lära, och att vi står inför utmaningar. Det är en del av att vara mänsklig. Hållbart självledarskap handlar också om att vara ärlig om både vår styrka och sårbarhet. Att vara öppen för förändring och se möjligheter även i de svåraste stunderna.

Kärnan i hållbart självledarskap är att förstå att hållbarhet handlar om att blomstra även när vi står inför motgångar. Det handlar om att skapa balans i våra liv, oavsett var vi är i vår personliga resa. Vi är alla olika, och det är helt okej. Vi är alla på väg mot något större, och varje steg räknas.

OM VÅR COACHING

Vi erbjuder ditt företag en mängd olika verktyg för att stärka dina ledare och medarbetare.

Vårt utbud inkluderar individuell och gruppbaserad coaching, inspirerande workshops, skräddarsydda utbildningsprogram, engagerande föreläsningar och inspirerande temadagar. Vi anpassar oss efter ditt företags behov och hjälper dig att implementera vår Kärnstark-modell på ett sätt som passar er bäst.

Om du är nyfiken på hur våra tjänster kan gynna ditt företag, fortsätter vi nedan med en närmare beskrivning på hur de olika tjänsterna kan se ut inom Kärnstark.

UPPLÄGG

Här arbetar vi med sex kärnmoduler där individen och gruppen som helhet stärker sitt självledarskap

Målet med våra kärnmoduler är att du som chef, ledare och medarbetare kan bli ditt bästa jag. Vi utbildar inom följande delar:

 • Självledarskap och egen utveckling
 • Inre trygghet och stabilitet
 • Egen inre stress
 • Mig själv i relation till andra i teamet
 • Den emotionella intelligensen, EQ
 • Din outnyttjade potential
 • Egna drivkrafter, kompetenser och styrkor

Våra sex kärnmoduler kan användas i utbildningsprogram, individuell coaching eller separata workshops

Fokusområden i våra sex kärnmouler

Nuläge

Mig själv i mitt team

Jag i förändring

Nyttja min fulla potential

Mina drivkrafter

Expansion

TESTIMONIALS

Sagt om oss från deltagare på våra kärnmoduler

 • “Bra föreläsare, bra kombination med två föreläsare”
 • “Båda var mycket bra och pedagogiska”
 • “Trygga, tydliga, behagliga”
 • “Sympatiska, inspirerande, kunniga, positiva och engagerade”

Malin Drevstam

Kalle Norwald

Beatrice Karinsdotter

INSPIRATIONSDAGAR

Vi på Kärnstark är glada att kunna erbjuda inspirationsdagar som inte bara ger ny energi till ditt team utan också öppnar upp för nyfikenheten till personlig utveckling och helhetshälsa

Våra inspirationsdagar är mer än bara en paus från vardagen; de är en resa mot ökad medvetenhet, styrka och balans.

Under en inspirationsdag med oss kommer du och ditt team att uppleva en unik kombination av föreläsningar, interaktiva övningar, och meningsfulla samtal. Vårt fokus är att skapa en plattform där ni kan utforska era inre resurser, utmana era perspektiv och hitta inspiration för att ta nästa stegen mot era mål, både som individer och som en sammansvetsad grupp.

Tillsammans kommer vi att dyka djupt in i vår Kärnstark-modell, där vi integrerar insikter om självledarskap, hälsa och välbefinnande. Vi vet att allt hänger samman – sinnet, rörelse och näring är tre nyckelkomponenter för att skapa en balanserad och blomstrande tillvaro.

 • Sinnet: Vi utforskar kraften i ditt sinne, hur tankar och känslor påverkar ditt beteende och dina resultat. Genom att förstå din inre dialog kan du skapa positiva förändringar både i ditt personliga och professionella liv.
 • Rörelse: Vi ser rörelse som en grundsten för välbefinnande. Att hitta glädje och energi genom fysisk aktivitet är en viktig del av vår modell. Vi hjälper dig att integrera rörelse i din dagliga rutin och förstå dess koppling till nervsystem, lymfsystem, immunsystem och ditt övergripande välmående.
 • Näring: Att förstå hur näring påverkar din kropp och ditt sinne är avgörande för att uppnå hållbart välbefinnande. Vi delar insikter om kost och dess inverkan på energi och fokus. Genom att göra medvetna val kan du optimera din hälsa.

Våra inspirationsdagar är skapade för att vara en omtumlande resa genom dessa tre komponenter av Kärnstark. Vi förstår att varje företag och team är unikt, och därför skapar vi en dag som anpassas efter era specifika behov och önskemål. Låt oss tillsammans skapa en inspirationsdag som är skräddarsydd för er och som hjälper er att nå era mål och drömmar.

TESTIMONIALS

Sagt om oss från deltagare på Kärnstarks Inspirationsdagar

 • “Supertrevliga, snälla, omhändertagande”
 • “Inspirerande trygga och lugna”
 • “Tydliga och pedagogiska”
 • ”Som helhetsbild var det en inspirerande dag, uppskattar att vi fick möjligheten att ”leka av oss” tror det bidrog till att vi kunde ta in mer info”

Malin Drevstam

Kalle Norwald

Beatrice Karinsdotter