KÄRNSTARK KURSEN

Vill du öka din hälsa, energi & glädje till önskad nivå & få den att hålla hela livet?

Då är Kärnstark kursen för dig! Du kommer förstå hur allt också hänger ihop och behöver få balans för att du skall kunna vara hållbar genom livet och behålla energi och styrka i det liv du vill ha.

I våra kursmoduler online inom modellen Kärnstark, får du med andra deltagare ta del av inspirerande delningar, roliga, enkla och hälsofrämjande övningar, samtal, föreläsningar och diskussioner. I grupperna hjälper vi varandra att faktiskt åstadkomma de resultat som du väljer att nå. Du är ansvarig för din förändring men med stödet från gruppen och delade utmaningar och möjligheter känns allt både lite enklare och roligare. Tillsammans är allt enklare.

Kursen Kärnstark är uppdelad i fyra olika moduler: Grundkurs, Sinne, Näring och
Rörelse. Du kan välja att antingen delta på alla eller enstaka moduler och du kan gå modulerna i vilken ordning du vill. 

Detta ingår i varje kursmodul:

 • Personlig information i ett uppstartsmöte som du bokar via Kontakt.
 • 5 digitala veckoträffar för reflektion, diskussion och frågestund
 • 5* eller 6* avsnitt med inspirerande filmer, dagliga aktiviteter, meditationer
 • Övningar, och förklarande texter i kursportalen
 • Gruppchatt med övriga deltagare
 • Privat chattrum direkt med instruktören under utbildningen
 • Nya övningar och uppgifter varje vecka
 • 25 min personlig coachning

*Grundkurs är 5 avsnitt, de andra modulerna Sinne, Näring och Rörelse är 6 avsnitt

UPPLÄGG

Kursen Kärnstark är uppdelad i fyra olika moduler: Grundkurs, Sinne, Näring & Rörelse

Du kan välja att antingen delta på alla eller enstaka moduler och du kan gå modulerna i vilken ordning du vill. Klicka för att läsa mer!

Tillsammans är allt enklare. Kärnstark GRUNDKURS är en online kurs där du med andra deltagare lär dig de mest beprövade metoderna för bättre välmående och sedan hjälper varandra att faktiskt åstadkomma ett resultat.

I denna kurs får du en introduktion till varje del i vår modell Kärnstark (länk till Kärnstark).

Vill du öka din hälsa, energi och glädje till önskad nivå och få den att hålla hela
livet? Då är Kärnstark kursen för dig.

Mål med kursen:

 • Insikter om dig själv men också om andra
 • Strategier för hur du skall ge dig själv kropp det bästa möjliga
 • Övningar och verktyg att tillämpa för en god helhetshälsa

Önskar du mer inre lugn och glädje, eller att känna en lättare vikt i livet? Upplever du ibland oro och stress över det som har hänt eller vad som kan komma att hända i framtiden?

Denna kursmodul är skapad för dig som längtar efter en starkare inre kärna och önskar känna större stabilitet och trygghet i din självbild och dina mål. Under sex veckor kommer vi att rikta fokus mot ditt sinne, de tankar och känslor som påverkar dig, samt hur du aktivt väljer att leva ditt liv.

Tillsammans med din kursledare och grupp kommer du att utforska dig själv genom individuella övningar, meningsfulla gruppdiskussioner, inspirerande videor och djupgående reflektionssamtal.

Denna kurs bygger på programmets modell för helhetshälsa, där alla delar – det mentala, det fysiska och näringen vi ger vår kropp – är jämliknande och integrerade.

Huvudmålet med kursen är att du kommer att:

 • Få djupare insikter om dig själv och andra.
 • Lära dig strategier för att styra ditt liv på ditt sätt, med självförtroende och trygghet.
 • Få verktyg för att fördjupa din inre upplevelse och skapa en stabil kärna som ger dig glädje och lätthet i livet.
 • Ta del av praktiska övningar för att stärka ditt inre välmående, vilket ger dig en hållbar grund för en balanserad livsstil.

Är du intresserad av att fördjupa din kunskap om vad du bör äta och hur du kan ge din kropp de bästa förutsättningarna för att vara frisk? Denna kursmodul är skapad för dig som vill stärka ditt välmående genom att ge din kropp rätt näring i form av sol, energi, kost samt genom dina tankar och känslor, eftersom allt hänger samman enligt vår modell ”Kärnstark”.

I den här kursmodulen lägger vi fokus på att stärka din inre hälsa. Genom övningar, diskussioner och rådgivning om kost blir du medveten om hur du kan ge din kropp den näring den behöver. Vi utforskar den mentala näringen som stärker ditt sinne och den fysiska näringen som håller din kropp stark och frisk.

Vi utgår från programmets modell för helhetshälsa, där alla delar har lika stor betydelse. Det handlar om att balansera ditt mentala välbefinnande, det fysiska genom näringsrik kost, samt hur du närs genom tankar och känslor.

Det övergripande målet med kursen är att du ska:

 • Få insikter om dig själv och andra.
 • Lära dig strategier för att ge din kropp den bästa möjliga näringen både mentalt och fysiskt.
 • Skaffa dig kunskap om den näring som krävs för att vara frisk och stark.
 • Få tillgång till övningar och verktyg för att applicera god näring i ditt dagliga liv.

Genom att delta i denna kurs kommer du att få verktyg och kunskap som hjälper dig att forma en holistisk och hälsosam livsstil genom att ge din kropp rätt bränsle för att blomstra.

Vill du fördjupa din förståelse för de bästa övningarna och vanorna som kan öka din styrka och återhämtning? Välkommen till denna kursmodul som är helt inriktad på att utforska din kropp och skapa medvetenhet om dess behov av aktivitet och återhämtning.

Vill du ha mer kunskap om vilka övningar och vanor som är bäst för att öka din styrka och återhämtning?

I denna kursmodul fokuserar vi på kroppen och du får ta du del av kroppsövningar och mindfulnessverktyg som hjälper dig att bli mer medveten om vilken aktivitet och återhämtning din kropp behöver.

Du får utbildning och kunskap inom fysisk aktivitet och träning som stärker dig samt den återhämtning som är precis lika viktig för vår kropp.

Kursen utgår från programmets modell Kärnstark där alla delar är lika viktiga, d.v.s. det mentala, det fysiska och den näring vi matar vår kropp med.

Mål med kursen är att du skall få:

 • Insikter om framförallt dig själv men också om andra
 • Strategier för hur du skall ge din kropp det bästa möjliga i form av mental och fysisk träning
 • Kunskap om den fysiska aktivitet samt vila du behöver för att vara frisk och stark
 • Övningar och träningsprogram att tillämpa i ditt liv

TESTIMONIALS

Såhär säger tidigare kursdeltagare om Kärnstark kursen

 • “Kursledaren skapade en lugn och trygg miljö där det kändes tillåtande att dela även de delar av mig som jag tycker är utmanande”
 • “Kursledaren är inlyssnande och ger stöd till utveckling”
 • “Kursmodulen som helhet följer en röd tråd vilket kändes bra för mig”
 • “Mycket insiktsfulla övningar”
 • “Kursen gjorde mig Lugn – Glad – Tillfredsställd”
 • “Jättebra kurs, Fint upplägg, Fin energi”
 • “Nu förstår jag att det handlar om hela mig, min kropp, min själ och allt jag känner och tänker, det jag stoppar i mig och hur jag rör mig”
 • “Allt hänger verkligen ihop. Det känns både lättare och mer utmanande att jag själv har förmågan att styra mina tankar och agera så jag mår bättre och blir lugnare och får mer balans i livet”